ชาเมอร์ คลินิก 1 ใน 50 คลินิกดังร่วมงาน THE GLAMOROUS NIGHT PARTY

ชาเมอร์ คลินิก 1 ใน 50 คลินิกดังร่วมงาน THE GLAMOROUS NIGHT PARTY

ชาเมอร์ คลินิก 1 ใน 50 คลินิกดังร่วมงาน THE GLAMOROUS NIGHT PARTY เมื่อวันที่ 22 ส.ค 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ทาง Medytox Inc. ได้จัดงาน The glamorous night party พร้อมกับการเปิดตัวฟิลเลอร์ตัวใหม่ ในนาม Neuramis ฟิลเลอร์อันดับ 1 จากเกาหลี ที่ผ่านการรับรองจาก อย.ไทย

Continue reading

ชาเมอร์ คลินิก จัดฉลอง “ครบรอบ 5 ปี”

ชาเมอร์ คลินิก จัดฉลอง “ครบรอบ 5 ปี”

ชาเมอร์ คลินิก (Charmer Clinic) เป็นสถาบันความงามซึ่งเปิดให้บริการด้านการปรับรูปหน้า และดูแลผิวพรรณมามากกว่า 5 ปี ครบครันด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Continue reading

ชาเมอร์ คลินิก รับรางวัล AWARDS OF APPRECIATION 2018

ชาเมอร์ คลินิก รับรางวัล AWARDS OF APPRECIATION 2018

ชาเมอร์ คลินิก รับรางวัล AWARDS OF APPRECIATION 2018 บ.คอสม่า เมดิคอล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ได้จัดงานประชุม “BJC H. E. L. F 2018” ณ ห้อง Athenee Crystal โรงแรม The Athenee เมื่อวันที่ 17 ส.ค 2561 ที่ผ่านมา

Continue reading

ชาเมอร์ คลินิก เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

ชาเมอร์ คลินิก เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

ชาเมอร์ คลินิก เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

Continue reading